Camera IP

Camera IP

Camera IP là dòng camera quan sát với hình ảnh được số hóa, xử lý và mã hóa từ bên trong, sau đó truyền tải tín hiệu theo giao thức IP kết  nối mạng có dây về máy vi tính, hoặc đầu ghi hình.


Lọc tìm kiếm