Đầu ghi hình

-Khái niệm đầu ghi hình: là bộ não thông tin, bao gồm tất cả các thông tin để duy trì hệ thống hoạt động, trung tâm xử lý hình ảnh,lưu trữ dử liệu và truyền dữ liệu...

-Các dòng đầu ghi hình :KBvision; Hikvison; Đầu ghi hình dành cho IP; Đầu ghi hình AHD...


Lọc tìm kiếm