Đầu ghi hình IP

Đầu ghi camera IP là hệ thống trung tâm xử lý, lưu trử và truyền Thông tin dành riêng cho dòng camera IP.

>> Là một công nghệ được nghiên cứu mới đây, đầu ghi hình IP sẽ kết nối và nhận dữ liệu của camera IP thông qua mã hóa mạng không dây chứ không kết nối trực tiếp từ các camera qua đầu thu.

**** Với độ bảo mật gần như tuyệt đối.

 


Lọc tìm kiếm