Lưu Trữ Cloud

Lưu trữ Cloud hay đám mây là khả năng lưu trữ trực tuyến cho các hình ảnh ghi hình trên camera. Đám mây lưu trữ này thông thường sẽ do chính phía nhà sản xuất camera xây dựng. Lưu trữ trên Cloud cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu để có thể truy cập vào mọi lúc mọi nơi


Đang cập nhật sản phẩm...