Thiết Bị Lưu Trữ

Thiết Bị Lưu Trữ

Thiết bị lưu trữ : để lưu trữ dữ liệu giúp các bạn có thể trích xuất hình ảnh, truyền hình ảnh, hay sao chép dữ liệu qua nhiều thiết bị khác.

Thiết bị lưu trữ đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ thống camera.

các thiết bị lưu trữ bao gồm: ổ cứng, thẻ nhớ, dịch vụ lưu trữ cloud


Lọc tìm kiếm