Thiết Bị Lưu Trữ HDD

Thiết bị lưu trữ : để lưu trữ dữ liệu giúp các bạn có thể trích xuất hình ảnh, truyền hình ảnh, hay sao chép dữ liệu qua nhiều thiết bị khác.

Thiết bị lưu trữ đóng một vai trò rất quan trọng trong hệ thống camera.

Những dòng ổ cứng thương hiệu chất lượng nên sữ dụng cho hệ thống camera như : Tosiba, seagate, western,...v..v


Đang cập nhật sản phẩm...